Home Page NVS RO NVS HQ C.B.S.E NCERT RTE facebook tweeter google linked in you tube
CHILDREN WATCH MODI JI ON 16TH FEB CHILDREN WATCH MODI JI ON 16TH FEB


Thought of the Day : इससे पहले कि सपने सच हों आपको सपने देखने होंगे . BY: - ABDUL KALAM

Name of the Principal

Period

From

To

01

SH. C.P.S. TEOTIA I/C

07-09-88

21-12-88

02

SH. S..K. RAINA

22-12-88

25-09-90

03

SMT. MANJU SHARMA I/C

26-09-09

04-01-91

04

SH. G.P. VIKAL

05-01-91

04-07-97

05

SH. S.K. SHUKLA I/C

05-07-97

29-07-97

06

SH. B.S. PHOGAT

30-07-97

21-08-98

07

SH. M.H. KHAN I/C

22-08-98

22-12-98

08

SH. J.M. SONI I/C

23-12-98

01-01-99

09

SH. N.C. GUPTA

02-01-99

31-03-00

10

SH. R.V.H.V. PRASAD I/C

01-04-00

09-10-00

11

SH. D.P. PANDEY I/C

09-10-00

09-07-00

12

SH. A.K. CHATURVEDI

10-07-00

17-06-00

13

SH. M.H. KHAN I/C

18-06-04

01-06-06

14

SH. P.M. SREEKUMAR

10-05-06

Till Now